top of page
Strategi.png

PERFORMANCE FLOW

Enkelt, dynamisk og målrettet organisationsudviklingsværktøj,
der gør det muligt for dig at sætte ind på de FLOW-parametre, der styrker din performance

Menupunkt: Måling af performanceflow

FLOW i ledelse og organisation
- det er god forretning!

Velkommen til Engstrup Performance-FLOW
Nyt Organisatorisk Performance Værktøj
Her får du et enkelt, dynamisk og målrettet organisationsudviklingsværktøj,
der gør det muligt for dig at sætte ind på de FLOW-parametre, der styrker din performance.

FLOW i ledelse og organisation – det er god forretning!

PerformanceFlow_1.png
Hvad er Engstrup Performance-FLOW?

Det er et nyt koncept på det danske marked, som på en ny og innovativ måde giver dig indsigt i den organisatoriske performance.

Vores formål er ene og alene at give dig nye måder at optimere din organisation ved at øge performance hos medarbejdere og der ved skabe bedre resultater.

PerformanceFlow_2.png
Hvorfor Engstrup Performance-FLOW?

Personer i FLOW + Organisationer i FLOW
= Bedre Resultater
Derfor vil vi give dig muligheden for at vurdere din virksomheds organisatoriske performance gennem hurtige, effektive og frekvente målinger.

Du får dette præsenteret i vores FLOW-Dashboard, der vil give din virksomhed indblik i hvad, der enten hindre eller booster FLOW hos jer.

PerformanceFlow_3.png
Hvad får du?

Du vil proaktivt kunne forbedre jeres organisatoriske performance.

Du vil arbejde enkelt, målrettet og dynamisk med FLOW-parametrene.

Dette vil betyde en stærk og præcis dialog mellem ledere og medarbejdere, øget performance, bedre medarbejder trivsel, mindre stress og bedre resultater.

Vil du gerne vide mere om mulighederne med Engstrup Performance -FLOW?

“For mig er FLOW tankegangen unik. Den gør det muligt at være ledelsesmæssig proaktiv. Når mennesker er i flow, er sandsynligheden for, at de også er innovative og kreativ, stor.”
Citat: Professor Lene Tanggaard Pedersen

Menupunkt: Flow teori

figur-bok-2-700x787.png

Engstrup Performance-FLOW finder sin inspiration i den anerkendte FLOW-teori, hvis forfader Mihaly Csikszentmihalyi har forsøgt at definere med henblik på at nutidens organisationer vil kunne performe bedre. På denne side finder du en mindre gennemgang af hvad FLOW er og hvordan det kan bruges i organisationer.

1.0 Hvad er FLOW?
Flow er en positiv og koncentreret tilstand, hvor al din opmærksomhed i kortere eller længere tid er samlet om en bestemt aktivitet, som er så udfordrende og ressourcekrævende, at din tidsfornemmelse forsvinder. Flow-aktiviteten er udadrettet og selvforglemmende.

Oplevelsen er ofte forbundet med at glemme tid og sted og med en intens følelse af mening, tilfredshed og styrke:

 

Medarbejdere, der oplever mening, tilfredshed og styrke performer bedre.
Disse medarbejdere arbejder med lyst, uden tidspres og bidrager derfor med øget indsats og niveau til gavn for virksomhedens performance.
Disse medarbejdere oplever trivsel og tilfredshed på jobbet uden stress trods høj ydeevne.
 

2.0 FLOW – Lykke og Organisationer
I bogen ’God forretning: Ledelse, FLOW og skabelse af mening’ deler Mihaly Csikszentmihalyi FLOW begrebet op i tre dele: FLOW og lykke, FLOW og organisationer samt FLOW og selvet.

Hos Engstrup Performance-FLOW har vi fokus på de to første dele FLOW og lykke, der ser på hvad for er for individet og hvordan det kan relateres til ens arbejde. Den anden del FLOW og organisationer forklarer hvordan FLOW kan opstå i organisationen og hvordan man kan fremme det, for så i sidste ende at kunne skabe værdi for den enkelte organisation.

 

3.0 FLOW og Lykke
Dette ser på hvad FLOW er, hvad der kendetegner de situationer, hvor FLOW forekommer og personer, der er i FLOW. (S. XLV) Det handler endnu mere specifikt om at bringe glæde i spil, om vækst og om fremtidens lederskab.

”I modsætningen til hvad de fleste af os tror, er lykke ikke noget, der bare sker for os. Det er noget, vi får til at ske, o det kommer af at gøres vores bedste. Følelsen af tilfredshed, når vi levet op til vores potentialer, er det, der motiverer differentiering og fører til evolution. ”

Reference 2: Side 37

 

3.1 Hvordan føles det at være i FLOW?

Csikszentmihalyi mener, at FLOW kan beskrives ud fra 8 tilstandsbetingelser, der er de mest fremtrædende komponenter i at føle sig i FLOW, men understreger også, at den indbyrdes vigtighed af disse kan variere fra person til person og at de ikke nødvendigvis alle må være til stedet for at finde FLOW. (s. 42)

 

3.2 Klare mål

Før en person kan blive dybt engageret i en aktivitet og opnå FLOW, er det afgørende, at han/hun ved hvilke specifikke opgaver, som skal udføres på ethvert tidspunkt.

Eksempel:
Bjergbestigeren er ikke opslugt af det endelig mål om at nå toppen, men derimod af den umiddelbare opgave at tage det næste skridt uden at falde.

Med andre ord kan det at være overdrevent opmærksom på målet ofte hæmme præsentationen. Tennisspilleren tænker ikke kun på at vinde kampen, men i stedet fokuserer hun på, at returnere den næste serv fra modstanderen. Vores primære fokus ligger derfor her, ikke i hvad den vellykkede præsentation består af, men i oplevelsen af kvaliteten under præsentationen.

”Hvis vi er enige om, at livets bundlinje er lykke og ikke succes, så giver det god mening at sige, at der er rejsen, der tæller, ikke at nå bestemmelsesstedet”

Reference 2: Side 43

 

3.3 Øjeblikkelig feedback

En person vil være mere tilbøjelig til at blive dybt engageret i en aktivitet hvis de får rettidig og tydelig information om, hvordan de klarer sig. FLOW-oplevelsen af at være totalt engageret ses også, når en person ved, at det de gør, har betyder noget, altså har nogle konsekvenser.

Eksempel:
Bjergbestigeren behøver eksempelvis ikke bekymre sig om, hvorvidt hans bevægelser er vellykkede, så længe han stadig hænger sikkert på bjerget.

Nogle mennesker arbejder med stærke interne standarder, der gør de ikke behøver andres feedback for at vurdere om en opgave er godt udført eller ej. Csikszentmihalyi mener faktisk, at evnen til at give sig selv objektiv feedback er faktisk kendetegnet på en ekspert.

 

3.4 Balancen mellem mulighed og kapacitet

Det er nemmere for en person at blive dybt engageret i en opgave, hvis han tror, at den kan løses. Forekommer opgaven derimod som over at være over vores evner har vi en tendens til at reagere med angst eller stress, hvorimod er den for let vil responsen være rettet mod kedsomhed. Csikszentmihalyi mener at den optimale betingelse kan beskrives med en simpel formel:

”Flow opstår, når både udfordringer og kompetencer svarer til hinanden.”

Reference 2: Side 44

Modellen nedenfor er illustreret, for at beskrive netop dette spektrum:

forskningsbillede.png

3.5 Fordybet koncentration

En mulighed, der har klare mål og giver øjeblikkelig feedback, kan man hurtigt blive opslugt i den også selvom aktiviteten i sig selv måske ikke er særlig ”vigtig”, eksempelvis et spil, en hobby eller en god samtale. Når engagementet i aktiviteten overskrider en vis grad af intensitet, så kan vi hurtigt befinde os dybt begravet en handlingen.

 

Hvilken aktivitet sætter dig i FLOW?

Mihaly Csikszentmihalyi opstiller paradokset om koncentration på nutidens arbejdsplads på følgende (og meget passende) måde:

”I dagliglivet koncentrerer vi sjældent opmærksomheden mere end kortvarigt og overfladisk, mens vi bevæger os igennem dagen fra morgen til aften. Vi bliver i stedet konstant distraheret, vores opmærksomhed springer fra den ene stimulus til den anden som den ”monkey mind” buddhisterne beskriver. En sådan kronisk distraktion gør det svært at opleve vores værens helhed. Men i flow flyder handling og bevidsthed gnidningsfrit sammen i en bølge af energi.”

Reference 2: Side 47

 

3.6 Det er nuet, der betyder noget

FLOW-verdenen er begrænset, ikke kun i rum, men også i tid. Opmærksomheden skal rettes mod nuet, derfor kan hændelser fra en enden tid ikke være at finde i bevidstheden. Dette skyldes, at FLOW i den igangværende opgave kræver total opmærksomhed og fordybet koncentration og derved er de bekymringer man har fra hverdagen ikke at finde når personen er i FLOW.

Der præsenteres i Mihaly Csikszentmihalyi bog et eksempel fra en bjergbestiger, der til dagligt arbejder som fysiker: “Når jeg begynder at klatre, er det som om mit hukommelses-input er blevet afskåret. Alt hvad jeg kan huske, er de sidste tredive sekunder, og alt, hvad jeg kan tænke fremad, er de næste fem minutter.” (s.49)

 

3.7 Kontrol er ikke et problem

I en klart afgrænset verden af FLOW ved personen, at så dens udfordringer bliver respekteret og de udfordringer, der måtte opstå bliver imødekommet vil der være en god chance for at klare situationen.

“Total kontrol over éns tanker er faktisk et for stærkt udtryk til præcist at beskrive, hvad der sker, når man er i FLOW. Pointen er ikke, at man altid kan gøre, hvad man vil, men snarere at muligheden for at få ting til ske som man ønsker det, er til stede på en anden måde, der sjældent forekommer i det virkelige liv.”

Reference 2: Side 51

FLOW-aktiviteter har i sig selv hver deres logik og skønhed og når disse udføres i overensstemmelse med deres respektive regler, så er det svært at fastslå hvem, der har kontrollen. Det at kunne overgive sig til situationens krav er en egenskab ved FLOW, selv i fysiske aktiviteter, hvor kontrol skulle synes at være en nødvendighed.

4.0 FLOW og organisationer
Denne del omhandler FLOW i organisationer, om hvorfor FLOW ofte ikke forekommer på arbejdspladsen, samt om hvordan man kan arbejde med at opbygge FLOW i sin organisation. Herunder hvordan man arbejde med forskellige former for målorientering, som kan opbygge FLOW for ledelsen og medarbejderne og selvfølgelig organisationen selv.

Ledelse går på at skabe værdi gennem arbejdskraften i organisationen, hvor medarbejderne arbejder sammen mod et fælles mål. Dette kan opnås på flere måder, eksempelvis slaveri eller bestikkelse. Vores fokus ligger dog på en bedre måde at lede folk på, hvilket går på at skabe et miljø for de ansatte, hvor glædes ved deres arbejde og udvikler sig i udførslen af det.

Denne form for ledelse skal fra firmaets synspunkt ses som ideel, da den tiltrækker de dygtigste mennesker, sandsynligvis kunne holde på dem i længere tid og samtidig opnår de en spontan indsats fra deres arbejde. Fra de ansattes perspektiv vil denne form for ledelse kunne hjælpe dem til et lykkeligere liv, da de vil få støtte i udviklingen af deres personlige kompleksitet.

5.0 Referencer og foreslået læsning
1) Mihaly Csikszentmihályi (2003). Good Business: Leadership, Flow and the Making of Meaning. Hodder & Stoughton. ISBN: 978 0 340 73973 0.

 

2) Mihaly Csikszentmihályi (2015). God forretning: Ledelse flow og skabelse af mening. Oversat af Peter Weigelt efter Good Business: Leadership, Flow and the Making of Meaning. Forlaget Klim. ISBN: 978 87 7129 004 2.

 

3) TED-TALK med Mihaly Csikszentmihályi: Flow, hemmeligheden bag lykke.

Menupunkt: PROCESS

PROCESS
5 steps til Performance-FLOW

Efter du har udvist interesse for Engstrup Performance-FLOW og vores produkt vil processen blive startet op i tæt samarbejde mellem dig og os. Processen starter med et kort opstartsmøde.

Dette gøres for at lave en forventningsafstemning, samt mindske arbejdsbyrden fra jeres side.

– Det skal jo være nemt!

teori-praksis-digitalt.png

Fra Teori & Forskning til Operationel Praksis

Vores 5 Steps til Performance-FLOW sikrer, at din organisation kommer godt fra start, får lavet gode målinger, det rigtige digitale setup og til sidst hjælper med at få prioriteret de rette indsatsområder.

Med andre ord gør vi FLOW-teorien anvendelig og brugbar i Operationel Praksis.

Download vores infographic

Step 1: Vi skræddersyr 100% til dig

projektstart.png
 • Formålet med FLOW-Målingen

 • Interessenter og Organisationsstruktur

 • Sammensætning af Dashboard og spørgeramme

Step 2: FLOW-Måling kommunikeres og gennemføres

flow-maaling-med-input-1.png
 • FLOW-Målingen er fleksibelt værktøj, der kan bruges på tværs af afdelinger, teams, projekter, geografiske grænser, osv.

 • Dine medarbejdere får et online-spørgeskema

 • Spørgeskemaet indeholder kun 6 spørgsmål

 • Tager under 1 minut at besvare

Step 3: Rådata bearbejdes

analyse-lille.jpeg

Dine data bearbejdes, analyseres og dit nye FLOW-Dashboard sættes op.

Step 4: FLOW-Dashboard

dashboards.png

Når dine data er indsamlet og bearbejdet så sættes informationerne op i vores interaktive FLOW-Dashboard.

Step 5: Prioritering af indsatsområder

indsatsomraader.png
 • Efter leveringen af FLOW-Dashboard står vi klar med:
  Feedback på måling

 • Hjælp til prioritering af indsatsområder

 • Sparring og Initiativer

 • Tiltag der kan booste Performance-FLOW

Er du i tvivl?
Så kontakt os og hør mere.

Menupunkt: PRODUKT

Hurtigt – Agilt – Tæt på

Medarbejdere i FLOW performer bedre og skaber bedre resultater.
Nye organisatoriske håndtag til at øge performance i din organisation.
Sætter fokus på de faktorer, som er forudsætningen for øget
Performance FLOW og kombinere det på en ny og dynamisk måde.
– Uden lange behandlingstider!

Fra teori til praksis – 100% Digitalt!

Engstrup Performance-FLOW har gjort FLOW-teorien praktisk anvendelig med sin unikke tankegang og det papirsløse koncept. Med os får du et produkt, der:

 • Fintuner din organisations ydeevne

 • Nemt at sætte op

 • LAV responstid for dine medarbejdere

 • LAV håndteringstid

 • Du får resultaterne med det samme

 • Du kan reagerer med det samme

Sætter fokus på de faktorer, som er forudsætningen for øget Performance FLOW og kombinere det på en ny og dynamisk måde.

Engstrup Performance-FLOW finder sin inspiration i den anerkendte FLOW-teori, hvis forfader Mihaly Csikszentmihalyi har forsøgt at definere med henblik på at individer og organisationer vil kunne performe bedre.

Vi arbejder med de 6 parametre, der giver et markant øget performanceflow

kontoret-tealgroenn.png

Hvad får du?

 • Vores nye FLOW-Dashbord

 • Et faktuel og aktuelt billede af din organisatoriske perfomance

 • Et værktøj til at kombinere med din økonomiske nøgletal

 • Du bestemmer niveauet:

 • Hele organisationen

 • Divisoner/Afdelinger

 • Teams/Projekter

 • Alt i én?

dashboard.png

Hvad måler vi for dig?

Hvad måler vi for dig?

Du har mulighed for at planlægge og prioritere ”at lede dig selv i hverdagen” under ansvar for omgivelserne.

Klare mål

Du kender målene for de opgaver du skal udføre på ethvert tidspunkt.

Ubureaukratisk

Du føler dig ikke begrænset af interne bureaukratiske regler og beslutningsprocesser.

Kompetencer

Du oplever at der er balance mellem dine kompetencer og de opgaver/udfordringer du skal løse.

Feedback

Du får tydelig og løbende fedback på det arbejde du udfører.

Koncentration

Du har mulighed for at koncentrere dig i længere tid af gangen uden at blive forstyrret, når du løser dine opgaver.

Første møde er gratis og uforpligtende

Menupunkt: PRIS

Vælg den rigtige løsning for din organisation
Én årlig licens – skræddersyet til dig.

4 årlige-målinger
Pris pr. år pr. respondent, 300 kr
6 årlige-målinger
Pris pr. år pr. respondent, 400 kr
12 årlige-målinger
Pris pr. år pr. respondent, 500 kr

figur-prosess-groenn-700x842.png
Hvad måler vi på:

 

 • Organisationer

 • Divisioner

 • Afdelinger

 • Store Projekter

 • Teams

 • Specialister

 • Nyuddannede/Elever/Trainees

 • Tværgående projekter/teams

 • Faktisk, stort set alt

Vælg din egen opsætning!

Opsætning fra kr. 7.500

Hvorfor er kort efterbehandlingstid så vigtigt?
Fordi du kan agere øjeblikkeligt samt spare tid og penge!

 

Engstrup Performance-FLOW ønske er at give dig en mere målrettet og præcis dialog med dine medarbejdere,
men værktøjet mister sin værdi hvis resultaternes behandlingstid er for lang.

Vores mission er derfor at sikre dig, at du kan holde fingeren på pulsen
– gennem præcise og hyppige målinger i din organisation.

bottom of page