top of page

Forståelse af Flow som voksen på arbejdspladsen

Hvordan skal du forstå FLOW som voksen i en arbejdsmæssig sammenhæng?

I artiklen FLOW I VOKSENLIVET af Hans Henrik Knoop (Lektor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, leder af forskningsenhed for positiv psykologi.) beskrives der bl.a.;


”Hvis vi analyserer vilkårene for at opleve flow i voksenlivet, er det åbenlyst, at de vil variere meget stærkt med såvel situationelle som person- afhængige variable, og at det generelt vil gælde, at både de kontekstuelle og de personlige forudsætninger må være til stede, for at flow kan induceres.” – derfor er Engstrup Performance-Flow konceptet netop designet med løbende målinger af flow-niveauet


”På baggrund af sine flow-studier og sine undersøgelser i GoodWork Project giver Csikszentmihalyi her en elegant beskrivelse af, hvorledes mening og forudsætninger for flow skabes på mange niveauer og bæres på mange niveauer” – derfor er Engstrup Performance-Flow designet til at måle præcist og individuelt flow-niveau


”For mange voksne er arbejdet den hyppigste kilde til flow, fordi arbejdet indebærer et højt aktivitetsniveau rettet mod tydelige opgaver, der skal løses efter bestemte principper, hvorved man løbende udfordres og modtager feedback på præstationer” – derfor er Engstrup Performance-Flow er designet til at skabe mere og bedre flow præcis på arbejdspladsen


”Generelt viser forskningen, at sandsynligheden for flow øges, hvis en given kontekst er kendetegnet af, at der er gode muligheder for, at en person kan tage selvstændige initiativer og bevare en høj grad af indre kontrol; at der er konkrete, energigivende mål; at der er håndterbare, ubureaukratiske regler; at der er en høj grad af fleksibilitet og dermed gode muligheder for at tilpasse udfordringer til kompetencer; at der løbende er tydelig, ikke- ydmygende, information om, hvor godt man klarer sig; og at distraherende faktorer kan fjernes, så det fortløbende er muligt at koncentrere sig ” – derfor fokusere Engstrup Performance-Flow direkte på de faktorer der løfter dit performance-flow bedst


Er det nemt?


Det er faktisk ikke så svært, men det kræver selvfølgelig en skarp fokusering på hvilke præstationsbetingelser der skaber flow og en holdningsændring i ledelsen.


Vi går et spadestik dybere. Vi går helt ind og kigger på de grundlæggende faktorer, som er afgørende for et højt performance-niveau – vi kalder det PERFORMANCE-FLOW.


Vi har kigget dybt i flow-teorien og sammen med vores mange års praktiske erfaring med ledelse og udvikling af individer og organisationer, har vi skruet et nyt og unikt koncept sammen, som hurtigt, enkelt og præcist giver et præcist overblik over de 6 performancefaktorer, som giver et højt performance-flow.

8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

FLOW i ledelse – det er en god forretning!

Hvordan hænger flow, ledelse og det at skabe forretningsmæssig succes sammen? I Bogen ”God forretning, Ledelse, flow og skabelse af mening” forklarer Mihaly Csikszentmihalyi hvordan FLOW, ledelse og g

Comentarios


bottom of page